ผชช.สุมิตรา เข้าร่วมประชุมสัมมนา Kumon Thailand instructors Conference ประจำปี 2567

10 ก.ค. 67 เวลา 16:54 น.413 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กิจกรรมสัมมนา Kumon Thailand instructors Conference ประจำปี 2567 และขึ้นกล่าวบนเวที ในหัวข้อ “แนวโน้มการศึกษาต่อจากนี้ไป และบทบาทสำคัญของครูในโรงเรียนนอกระบบ” โดยมีผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน ​​กรุงเทพมหานคร

ผชช.สุมิตรา กล่าวว่า ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประกาศนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ มีหน้าที่นำนโยบายดังกล่าวไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง โดย สช. ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีสัมนาในหัวข้อ “แนวโน้มการศึกษาต่อจากนี้ไป และบทบาทสำคัญของครูในโรงเรียนนอกระบบ” ซึ่งได้พูดถึง นโยบายการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการปรับตัวของครูผู้สอนโรงเรียนนอกระบบในยุคดิจิทัล สำหรับงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์คุมอง ตลอดจนนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคนต่อไป มีผู้เข้าร่วมสัมนาดังกล่าว ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

ขอขอบคุณภาพ จากกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ