เลขาธิการ กช. ชื่นชมนักเรียนเอกชน คว้ารางวัล Gold Award และ Silver Award ในการแข่งขันระดับนานาชาติ IYMRC 2022

28 ก.ย. 65 เวลา 12:25 น.11398 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการคว้ารางวัล Gold Award และ Silver Award ของการแข่งขันระดับนานาชาติ International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) ประเภท Robot Creation รุ่น Junior ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 โดยตัวแทนนักเรียนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงรางวัล 100 ทีม จาก 205 ทีม ใน 28 ประเทศทั่วโลก ผ่านการตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินกับตัวแทนนักเรียนในสังกัด สช. ดังกล่าว ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และขอชื่นชมเด็กๆ ที่มีความเก่งสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการในการออกแบบหุ่นยนต์จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งผลของการประสบความสำเร็จจากการได้รับรางวัลระดับนานาชาติเช่นนี้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีการเตรียมความพร้อมที่จะแสดงความรู้ความสามารถของแต่ละคนออกมาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้นอกจากนักเรียนได้มีการค้นคว้าหาความรู้จากวิชาในห้องเรียนแล้ว ยังได้มีการบูรณาการและเพิ่มทักษะความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนในสภาวะสงครามโดยการป้อนคำสั่งหุ่นยนต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ทำให้ตัวแทนนักเรียนสามารถคว้ารางวัล  Gold Award อันดับที่ 4 ในการแข่งขันครั้งนี้ไปได้ รวมไปถึงการออกแบบหุ่นยนต์นาฬิกาสำหรับเหตุการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) โดยนำหลักการโครงงานวิทยาศาสตร์มาร่วมบูรณาการกับสิงประดิษฐ์เทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อคิดค้นต่อยอดหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ในอนาคต ส่งผลทำให้ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัล Silver Award ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ จากการออกแบบหุ่นยนต์ของตัวแทนนักเรียนทั้ง 2 ทีมนี้ ตนขอชื่นชมครูผู้สอน และโรงเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดสมรรถนะผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษานั้นเอง นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก กว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, อินเดีย, อาเซอร์ไบจาน, คูเวตรวมทั้งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ และการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงได้จัดโครงการเพื่อค้นหาเวทีสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ในการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ตามหัวข้อของการแข่งขันที่ผู้เรียนได้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดการทำงาน หรือใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) ได้แก่
1. ทีม LIDERO ได้รับ “รางวัล Gold Award” อันดับที่ 4 จากทีมที่เข้ารอบชิงรางวัล 100 ทีม จาก205 ทีม ใน 28 ประเทศทั่วโลก มีรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
เด็กหญิงธัญนันท์ บุญเกาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงพิรดาภร คูทวีทรัพย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(สามารถดูวิดีโอผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=UokUvuXWOhA)

และ 2. ทีม Watch ได้รับ “รางวัล Silver Award” มีรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิงเมชญา จิรปราชญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(สามารถดูวิดีโอผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=glBVDMgv8dg)

และผู้ที่สนใจสามารถผลงานการแข่งขันอื่นๆ ได้ที่ https://www.iyrc.org/

Congratulation to the representatives of Assumption Convent Silom School who won the price from the International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) Robot Creation program (Junior) from 100 finalists from 205 teams in 28 countries around the world. The entries submitted for the contest (online) will be judged by the International IYRC Committee at Daejeon, Republic of Korea (South Korea) during August 5-7, 2022. (https://www.iyrc.org/)

1. Team LIDERO received “Gold Award” got the fourth positions from 100 finalists from 205 teams in 28 countries around the world members:
Miss Tanyanan Boonkor Grade 6
Miss Piradapon Khutaveesap Grade 6
Miss Nontnaphas Uttamathanin Grade 4
Miss Chonyada Sarawong Grade 3

2. Team Watch received “Silver Award” members:
Miss Alicja kramarczyk Grade 6
Miss Nataksaphon Apikasemsant Grade 5
Miss Maychaya Jiraprachaya Grade 4

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม : ภาพ/วิดีโอ
ขวัญข้าว แสนบ่อ : ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ