(ประมวลภาพ) ชาว สช. ร่วมต้อนรับ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กช.

23 มี.ค. 66 เวลา 09:02 น.11062 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ