(ประมวลภาพ) สช. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 21 กลุ่มที่ 2 (ครูอาสาสมัครจีนใหม่)

20 มิ.ย. 66 เวลา 15:27 น.5981 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ