(ประมวลภาพ) การประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

27 ก.ค. 66 เวลา 14:35 น.5995 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

(27 กรกฎาคม 2566) ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมี นายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ คณะทำงานด้านการศึกษา พรรคเพื่อไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสมาพันธ์ และผู้แทนเครือข่ายสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ