(ประมวลภาพ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

14 ก.ย. 66 เวลา 14:23 น.5764 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

(14 กันยายน 2566) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีนายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุลนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมการประชุม ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรม เดอะพาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ