ประมวลภาพ โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (2023 Jinbu Cup)

22 พ.ย. 66 เวลา 15:40 น.5507 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ประมวลภาพโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (2023 Jinbu Cup)

https://drive.google.com/drive/folders/1iU5-CzyEjMjg3fIj8suWFo3I_hPN72RF?usp=sharing

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ