ประชุมชี้แจงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2565

19 ม.ค. 66 เวลา 16:23 น.11302 ครั้ง
Admin Jane
ผู้ดูแลระบบขั้นสูง

กลุ่มงานทะเบียนจัดประชุมชี้แจงการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ