ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบห้องประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

23 พ.ค. 67 เวลา 15:51 น.4414 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการข่าวสารอื่นๆ