ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นบส.สช.) รุ่นที่ 1

8 ก.ค. 67 เวลา 18:50 น.4214 ครั้งพิมพ์
น.ส.กิตติกานต์ ศรียา
กลุ่มเลขานุการกรม

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นั้น
       บัดนี้  ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นบส.สช.) รุ่นที่ 1 รายละเอียดดังนี้

 

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
ผ่าน QR Code
ด้านล่าง เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมรับการพัฒนา
หากยืนยันหลังจากวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ